Frederikssund Kommunes logo

Veje, stier og pladser

Vejdelen omfatter renhold og fejning af veje, stier og pladser, ukrudtsbekæmpelse af belægninger og kantsten, asfaltreparationer, opretning af grusstier- og pladser, rabatklipning og oprensning af vejgrøfter.

Derudover udføres der rensning af vejbrønde, afhøvling og kantforstærkning af rabatter, reparation og vedligehold af vejstriber, vedligehold af færdselstavler og skilte plus brolægning.

Læs mere om kommunens asfaltarbejder og vejprojekter for den kommende tid.