Kontakt

Velkommen til Vej og Park

Vej og Park afdelingen forestår administration og drift af en bred palet af service- og vedligeholdelsesopgaver for borgerne i Frederikssund Kommune. Naturpleje, glatførebekæmpelse og renholdelse af kommunens arealer samt bekæmpelse af rotter og indsamling af storskrald for blot at nævne nogle få af de områder du kan læse om her på vores hjemmeside.

Hjælp os med at hjælpe dig

Hvis du ser uregelmæssigheder omkring det arbejde vi administrerer og driver her i Vej og Park afdelingen kan du kontakte os direkte ved at give os et praj på Tip Frederikssund.

Mange af vores medarbejder har været ansatte her i mange år og har derfor et indgående lokalkendskab til hele vores kommune.

Vi sikre pleje og vedligeholdelse af

Kommunens vandløb og natur, parker og grønne områder herunder kommunale legepladser og kommunale strande og udearealerne ved kulturinstitutioner og kommunens idrætsanlæg. Vi forestår også plejen af ude arealerne ved kommunens børneinstitutioner, skoler, klubber, SFO-er, kommunale bygninger, flere døgn og dagcentre, ældrecentre og ældreboliger.

Vi sikrer drift, vedligeholdelse og renholdelse af:

Veje, stier og pladser.

Vi fører tilsyn med alle ovennævnte opgaver plus:

Tilsynet med gravetilladelser og med borgernes fortovsforpligtelse

Derudover sikrer vi:

Kommunens vinterbekæmpelse på veje, stier og pladser hvor der sneryddes og glatførebekæmpes samt belægninger ved kommunale institutioner og ejendomme sneryddes og glatførebekæmpes.

Og sidst står vi også for:

Bekæmpelse af rotter, Indsamling af storskrald. Opsætning og nedtagning af badebroer og sidst aktivering af ledige borgere under Beskæftigelsesindsatsen.

Øvrige opgaver i administrationen er ledelse og administration herunder regnskab, tilsyn med vores underentreprenører og udarbejdelse af kort og plejeplaner.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /