Vej og byport.
Frederikssund Kommunes logo

Vej og Park

Ansøgning om praktikplads i Vej og Park Frederikssund
Beskrivelse af hvad Vej og Park varetager af opgaver
Drift af vejnettet i Frederikssund kommune.
Pleje og vedligeholdelse af kommunens parker og grønne arealer
Information vedrørende vinderdrift af kommunen
Vedligeholdelse og naturpleje i kommunen
Anmeld rotter og andre skadedyr
Beskæftigelsesindsats i Vej & Park
Svar på de oftest stillede spørgsmål til Vej & Park
Kontakt information til Vej og Park