Frederikssund Kommunes logo

Vejdrift

Vej og park sikre drift og vedligeholdelse af  veje, stier, pladser og fortove.

Veje, stier og pladser:

Kort information vedrørende pleje af veje, stier og pladser.

Veje, stier og pladser

Skiltning og afmærkning:

Reglerne for skiltning i Frederikssund kommune

Skiltning og afmærkning

Døde dyr på vejen:

God viden om hvad kommunen gør ved fund af døde dyr på  kommunens arealer, og hvad du kan gøre.

Døde dyr på vejen

Fortove og forpligtigelser:

Kommunen og grundejerne har en række forpligtigelser der skal overholdes omkring vedligeholdelse af foretovene i Frederikssund.

På Frederikssund kommunes hjemmeside kan du læse mere om hvem der har ansvaret for fortovet?

Statsveje i kommunen:

  • Frederikssundsvej.
  • Frederiksborgvej - Roskildevej, A6
  • J.F. Willumsens vej - Hørup skovvej fra Frederikssund til rundkørslen ved Roskildevej i Slangerup. 
  • Fjordlandsvej.
  • Strækningen fra Kronprins Frederiks bro via Skovnæsvej - Lyngerupvej - Skibbyvej til kommunegrænsen syd for Skibby.

Vejbelysning:

Henvendelser vedrørende vejbelysning skal rettes til Vej og Trafik. 

På Frederikssund kommunens hjemmeside kan du læse mere om vejbelysning

Landevej der skærer igennem et sommerlandskab