Frederikssund Kommunes logo

Parker og grønne områder

Vej og Park sikrer pleje og vedligeholdelse af kommunens mange parker og grønne områder, kultur, idræt og fritidsanlæg samt udearealer ved skoler, familieafdelingen, ældrecentre samt dag- og døgninstitutioner. De specifikke områder kan findes på dette link til Frederikssund Kommunes digitale kort under venstremenuen - Vej og Park.

Eksempler på opgaver vi udfører i de grønne områder

Arbejdsopgaverne i forbindelse med kommunens parker og udearealer ved diverse institutioner.

Vi står for græsslåning, hækklipning, pleje af blomsterkrukker på veje og pladser.
Pleje og vedligehold af staudebede, rosenbede og beplantninger samt pleje og vedligeholdelse af vejtræer og øvrige fritstående træer.

Vej og Park sikrer pleje og vedligeholdelse af diverse opgaver på boldbanerne herunder opkridtning af banerne.

Renhold og fejning udføres de fleste steder af vores eksterne entreprenører.
På idrætsanlæg, ældrecentre og skoler ligger denne opgave hos servicepersonalet på stedet.

Vi foretager også mindre genopretninger af belægninger, trapper og terrænmure.

Kæmpebjørneklo spreder sig aggressivt og udkonkurrerer de danske plantearter. Kommunen bekæmper kæmpebjørneklo på alle kommunale arealer uden brug af pesticider og anvender i stedet for manuel og maskinel bekæmpelse. 

Natur foto