Frederikssund Kommunes logo

Vinter

Vej og Park afdelingen forestår kommunens snerydning og glatførebekæmpelse samt føre tilsyn med grundejerne og kommunens forpligtigelser omkring vintervedligeholdelse. Derudover måler Vej og Park løbende is tykkelserne på de kommunale søer og gadekær, og opsætter skilte hvor isen er sikker.

På Frederikssund kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens Vintervedligeholdelse, vinterkort og snerydning af veje, fortove og stier.

I Vinterregulativet, samt bilag, kan du læse mere om vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse i kommunen, og om de forpligtelser du har som grundejer.

Undskyld vi kaster med sne!

Når kommunen rydder veje og stier kan det forekomme, at vi kommer til at kaste sne ind på fortov og indkørsler, som grundejeren netop har ryddet. Det er naturligvis beklageligt - men grundejerne har desværre alligevel pligt til at fjerne sneen endnu en gang.

Hjælp til dem der hjælper dig!

Det kan være besværligt, og ofte er det direkte livsfarligt at være renovationsarbejder, hjemmeplejer eller postbud. Så husk det altid er grundejerens eget ansvar at holde indkørsel og trapper til den enkelte ejendom fri for sne og is.

Vinterbilled af vej og cykelsti