Frederikssund Kommunes logo

Vej og Park forestår bekæmpelse af rotter og andre skadedyr

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen.

Dette gøres ved at udfylde skemaet: Anmeldelse af rotter
Anmeldelsen er digital, og går direkte til rottefængeren.

På Frederikssund kommunes hjemmeside kan du læse mere om bekæmpelse af rotter og samtidig læse kommunens handlingsplan for rotter.

Vej og Park bekæmper også myrer og hvepse på kommunens skoler og daginstitutioner. 

Rotte