Frederikssund Kommunes logo

Skiltning og afmærkning

Vej og Park afdelingen står for vedligeholdelsen af kommunens vejskilte, afmærkninger og fjerner graffiti fra disse.

På Frederikssund kommunens hjemmeside kan du læse mere om de gældende Retningslinjer for opsætning af nabohjælp og Legende børn skilte, og  Ophængning af plakater og skilte.

Formålet med vedligeholdelse af vejskilte og afmærkninger er bl.a. at:

• Opretholde trafiksikkerheden

• Hindre unødvendig nedslidning

• Bevarer et passende højt serviceniveau

• Sikre det ønskede æstetiske niveau