Frederikssund Kommunes logo

Kontakt

Adresse

Vej og Park
Smedetoften 4
3600 Frederikssund

Digital Post for borgere

Digital Post for virksomheder

Henvendelser på hverdage i arbejdstiden:

Brug fortrinsvis Tip Kommunen, men kan du ikke finde et relevant emne for din henvendelse der, så kan du kontakte Vej og Park på et af de to link herover. 

Henvendelser uden for normal arbejdstid:

Akutte sikkerheds forhold på Frederikssund Kommunes offentlige veje og pladser:

Afdeling Telefon numre:
Henvendelse rettes til Falck, der søger for nødvendig afspærring  70 10 20 30 
Henvendelse vedrørende belysning, rettes til SEAS-NVE  70 29 29 29
Henvendelse vedrørende Statsvejene, rettes til Vejdirektoratet  80 20 20 60