Frederikssund Kommunes logo

FAQ

På siden her finder du svar - eller henvisning til svar - på de spørgsmål vi oftest bliver stillet i Vej og Park.

Forår / april & maj

Hvornår opsættes og nedtages de kommunale badebroer?

Hvornår sættes der sommerblomster i blomsterkummerne?

Tidsplan for græsslåning af vejrabatter i kommunen - hvis du vil anmode om slåning langs en frøgræsmark skal du gøre det senest den 23. april indeværende år.

Sommer / juni, juli & august

Min nabos hæk fylder hele fortovet

Vinter / november, december, januar, februar & marts

Uvejr, hvad gør jeg?

Vinterdrift vej og park

Er isen sikker at færdes på?

Min nabo har ikke ryddet sit fortov for sne!

Generelt året rundt

Hvor kan jeg indberette fejl, mangler og uregelmæssigheder på de kommunale arealer?

Hvordan får jeg kontakt til en vej og park medarbejder?

Online booking af Shelter i Frederikssund - hvordan det?