Frederikssund Kommunes logo

Hvornår opsættes og nedtages de kommunale badebroer?

De kommunale badebroer opsættes og nedtages, samtidig med Friluftsrådet opsætter og nedtager de blå flag for de 2 kommunale strande i Kulhuse og Marbæk.
Opsætning af kommunale badebroer foretages i dagene omkring den 1. juni hvert år og nedtages igen ultimo oktober hvert år.

Badebro