Frederikssund Kommunes logo

Blomstergræs

Som et led i at skabe mere biodiversitet på Frederikssund Kommunes arealer har Vej og Park i samarbejde med HedeDanmark udvalgt græsarealer, der har potentiale for større blomstring af urter og græsser. Disse græsarealer får på forsøgsbasis ændret plejen for at forbedre forholdene og tilgodese de allerede eksisterende arter på området. Med den ændrede pleje regner vi med at kunne se flere forskellige blomsterarter og længere blomstringsperiode i fremtiden, og vi håber på, at den ændrede pleje desuden giver mulighed for at nye blomsterarter kan etablere sig.

Blomstergræs er dermed en ny plejemetode af græs på kommunens arealer. Blomstergræs er vildtvoksende græs med stor blomsterrigdom. Blomstergræsset placeres på arealer, hvor det er vurderet, at der allerede er en stor frøbank, som med den rette pleje kan spire og gå i blomst. Der vil derfor ikke blive sået frø på disse arealer, men vi vil forsøge at frembringe mere artsdiversitet i form af allerede eksisterende arter fra lokalområdet, som naturligt er ført til arealet. Eftersom der ikke bliver tilført frø eller blomster, kan der gå flere sæsoner før den ændrede pleje kommer til udtryk på arealet.

Arealerne kan også fremstå forskellige, da der er mange faktorer som spiller ind på, hvilke arter der vil trives, såsom jordbundsforhold, vejr, arter i nærheden, solmængde osv. Det er desuden også værd at bemærke, at vilde blomster sjældent er lige så storblomstrende, som mange af vores forædlede blomster i haven. Der kan derfor være stor biodiversitet på areal uden der nødvendigvis er et stort synligt blomsterhav.

Plejemetoden ændres fra knusning til slåning med opsamling to gange årligt. Græsset vil blive slået med en horisontal slåmetode, hvorefter afklippet bliver revet sammen med en græsrive. Græsriven vil lave en let jordpåvirkning, som kan fremme spiringen af urter og blomster året efter. Plejen sigter mod at opretholde et lysåbent miljø, og der må derfor ikke forekomme nye buske og træer på arealerne.

Tidspunkterne for slåning kan variere efter vejrforholdene i løbet af sæsonen. Slåningerne i foråret skal ske, så slåningen hæmmer de konkurrencestærke arter, men samtidig ikke svækker de mere sarte arter, som vi gerne vil fremme forekomsten af. Derudover er det vigtigt det ikke længere er frostvejr, da overvintrende insekter skal have mulighed for at vågne fra deres vinterhi. Ved efterårsslåningen er det vigtigt, at de fleste urter og græsser er afblomstret, og frøene er tørret ind, således at planterne bliver yderligere spredt på arealet ved slåning og rivning. På enkelte arealer såsom §3 områder, kan der være restriktioner for, hvornår slåningen må ske af hensyn til fredede dyre- og plantearter.

Nedenfor ses slåningstidspunkter samt en beskrivelse af plejen.

Tidspunkt for udførelsePleje
Maj

Slåhøjde 10cm

Opsamling af græsafklip

Sep./okt.

Slået som slæt

Opsamling af græsafklip

15 aug.-1.okt

Slået som slæt

Opsamling af græsafklip

Hvor kan du se blomstergræs?

Blomstergræsset vil blive implementeret på fem forskellige områder i kommunen, som er nøje udvalgt som forsøgsområder med henblik på, at der kan forekomme flere blomster. Ønsker du at se vores arealer med blomster kan du besøge disse fem steder:

1. Ådalen - §3 område på den sydvendte bakke nord for Poppelvej, Frederikssund
2. Ådalen – græsareal fra krydset Ådalsvej og Ågade. Øst langs Ågade til folden, Frederikssund
3. Græsareal syd for Græse ådal. Indgang til området på stisystem fra Smedetoften og J. F. Willumsens vej, Frederikssund
4. Græsareal ved for enden af Møllehaven, Slangerup
5. Græsareal mellem Strandvej og Midgård, Frederikssund

    Oversigtskort over placering af blomstergræsområder i Frederikssund

    Oversigtskort over placering af blomstergræsområder i Slangerup