Frederikssund Kommunes logo

Velkommen til Vej og Park

Vej og Park afdelingen forestår administration og drift af en bred palet af service- og vedligeholdelsesopgaver for borgerne i Frederikssund Kommune.

Hjælp os med at hjælpe dig

Hvis du ser uregelmæssigheder, omkring det arbejde vi administrerer og driver her i Vej og Park afdelingen, kan du kontakte os direkte ved at give os et praj på Tip Frederikssund.

Mange af vores medarbejder har været ansatte her i mange år, og har derfor et indgående lokalkendskab til hele vores kommune.

Vej og Park sikrer driften, plejen, og vedligeholdelse af mange områder

  • Udearealerne ved kulturinstitutioner og kommunens idrætsanlæg
  • Udearealerne ved kommunens børneinstitutioner, skoler, klubber, SFO'er, kommunale bygninger, flere døgn og dagcentre, ældrecentre og ældreboliger
  • Kommunens vandløb og natur
  • Bekæmpelse af rotter
  • Tilsyn med gravetilladelser, borgernes fortovsforpligtelser og alle ovennævnte områder
  • Indsamling af storskrald samt renhold omkring genbrugskuber

Vinge natur