Kontakt

Vinter

Vej og Park afdelingen forestår kommunens snerydning og glatførebekæmpelse samt føre tilsyn med grundejerne og kommunens forpligtigelser omkring vintervedligeholdelse. Derudover måler Vej og Park løbende is tykkelserne på de kommunale søer og gadekær, og opsætter skilte hvor isen er sikker.

Her kan du læse om kommunens Vintervedligeholdelse, vinterkort og snerydning af veje, fortove og stier. 

I Vinterregulativet kan du læse mere om vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse i kommunen. Derudover beskrives grundejernes forpligtelser. I vinterregulativets bilagsmappe beskrives vinterberedskabets tilrettelæggelse samt forskrifter for udførsel af grundejernes forpligtelser.

Undskyld vi kaster med sne!

Når kommunen rydder veje og stier kan det forekomme, at vi kommer til at kaste sne ind på fortov og indkørsler, som grundejeren netop har ryddet. Det er naturligvis beklageligt - men grundejerne har desværre alligevel pligt til at fjerne sneen endnu en gang.

Hjælp til dem der hjælper dig!

Det kan være besværligt og ofte er det direkte livsfarligt at være renovationsarbejder hjemmeplejer eller postbud så husk det altid er grundejerens eget ansvar at holde indkørsel og trapper til den enkelte ejendom fri for sne og is.


Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Vintervedligeholdelse-og-snerydning