Kontakt

Skiltning og afmærkning

Vej og Park afdelingen står for vedligeholdelsen af kommunens vejskilte, afmærkninger og fjerner graffiti fra disse.

Du kan læse mere om de gældende Retningslinjer for opsætning af nabohjælp og Legende børn skilte og hvordan du kan forholde dig omkring Ophængning af plakater og skilte.

Formålet med vedligeholdelse af vejskilte og afmærkninger er at:

• Opretholde trafiksikkerheden

• Hindre unødvendig nedslidning

• Bevarer et passende højt serviceniveau

• Sikre det ønskede æstetiske niveau

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Vejdrift/Skiltning-og-afmaerkning