Kontakt

Parker og grønne områder

Vej og Park sikre pleje og vedligeholdelse af kommunens mange parker og grønne områder, kultur, idræt og fritidsanlæg samt udearealer ved skoler, familieafdelingen, ældrecentre samt dag- og døgninstitutioner.

Vi fører også tilsyn med de kommunale legepladser hvor vi har opsat skilte på de legepladser der er åbne for offentligheden, udenfor institutionernes åbningstider. Du kan frit besøge og anvende legepladserne i det anviste tidsrum i hverdage mellem kl. 17.30 og 21.00 eller i weekender og helligdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 21.00.

Eksempler på opgaver vi udfører i de grønne områder

Arbejdsopgaverne i forbindelse med kommunens parker og grønne områder er rigtig mange.

Vi står for græsslåning, hækklipning, pleje af blomsterkrukker på veje og pladser. Pleje og vedligehold af staudebede, rosenbede og beplantninger og pleje og vedligehold af vejtræer og træer i parker og grønne områder.

Vej og Park sikrer pleje og vedligeholdelse af diverse opgaver på boldbanerne herunder opkridtning af banerne.

Renhold og fejning udføres de fleste steder af vores eksterne entreprenører. På idrætsanlæg, ældrecentre og skoler ligger denne opgave hos servicepersonalet på stedet, eneste undtagelse er renhold på boldbanerne, som varetages af vores entreprenører.

Vi foretager også mindre genopretninger af belægninger, trapper og terrænmure.

Kæmpebjørneklo spreder sig aggressivt og udkonkurrerer de danske plantearter. Kommunen bekæmper kæmpebjørneklo på alle kommunale arealer uden brug af pesticider og anvender i stedet for manuel og maskinel bekæmpelse. Andre invasive ukrudtsarter bekæmpes i begrænset omfang.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Parker-og-groenne-omraader