Kontakt

Notat vedrørende udtynding af skove og krat i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder, sammen med vores Naturafdeling og vores underentreprenør HedeDanmark, på at sikre så naturvenlig forvaltning af vores naturarealer som muligt.

Men en vis pleje skal der til, hvis ikke for mange arealer skal gå i skov. Flere af vores skovbeplantninger har ikke været tyndet ud i mange år, og derfor er vi i gang med at foretage en kraftig udtynding for at sikre ny vækst i træerne og opvækst af nye træer fremover.

I Græse ådal og på strandengen ved Topsøe har vi fået ryddet mindre skovplantninger for at bevare disse elementer så åbne som muligt.

Vi er færdige i Hornsherred, vi er i gang i Frederikssund, og vi slutter i Slangerup. Arbejdet med skovningen er omkostningsneutralt for Frederikssund kommune idet HedeDanmark bliver betalt ved salg af træ og træflis. Nogle steder foregår arbejdet med motorsav, men de fleste steder udføres arbejdet med en skovningsmaskine. En del af træet lægges i depot på stedet i op til 3 måneder. Træet skal ligge i 2-3 måneder på stedet for at få den første fugt ud af træet, hvis udtyndingen skal være rentabel for Hede Danmark.

Oprydning udeføres efterfølgende af Hede Danmark. Stammer og flis køres væk, dybe spor rettes op med muldjord, og der sås græs. Eventuelle skader på vores grusstier udbedrer Hede Danmark vederlagsfrit.

Nogle granskove har ikke været tyndet ud i tide. Her har vi valgt at fjerne de fleste grantræer, men i løbet at vinteren vil Hede Danmark efterplante disse arealer med nye skovplanter flere steder efter aftale med de lokale borgere. Derudover vil den kraftige udtynding give en underskov af nye løvtræer. Det er især tale om de 2 granskove på begge sider af JF Willumsens Vej ved Mac Donalds og en granskov på Marbækvej i Skibby.

Arbejdet bliver udført i vinterhalvåret for at beskytte fuglenes yngletid mest muligt.

Inden arbejdet begyndte blev det annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Vi har været i kontakt med flere institutioner, borgere, foreninger og virksomheder under og efter udtyndingsarbejdet.

Status vedrørende udtyndingen;

Her er udtyndingen færdig

Skibby

Granskov mellem Hjortevænget, Dådyrvej og Marbækvej

Skov mellem Hjortevænget og Dådyrvej

Selsøvej, skov nordøst for Marbækskolen

Damgårdsvej, Nordmansmosen

Røgerupvej, ud mod Skibbyvejen

Popler ved boldbanerne i Skuldelev og Hellesø

Jægerspris

Kulhuse Losseplads

Poppler ved Femhøj Boldbaner

Egetræer ved Kulhuse Kultur- og medborgerhus

Frederikssund

Marbækvej, Gyldenstensskoven

Byvej, bl.a. Græse Ådal

Asgården, især en række gamle popler og en gruppe grantræer på strandengen

JF Willumsensvej, ved Mac Donalds og rundt om gammel HT-garage

Holmensvej, området nord for hjemmeværnsgården

Bjergvejen, skov øst for kolonihaverne

Roskildevej, østlige ende af banegraven, ved ORI og ved Ådalskolen afd. syd

Kalvøvej, krat nord for FIK

Her er vi stadig i gang med udtyndingen

Frederikssund

Græse Strandvej, Thorstedlund og Landart

Bakkekammen, op mod Frederikssundsvej

Her udtynder vi senere

Slangerup

Hauge Møllevej, Rotteskoven

Ny Øvej, gammel planteskole

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Nyheder/Udtyndning-af-skov-og-krat-i-Frederikssund-Kommune